Welkom op
www.lydias-zorgvoorwelzijn.nl
WelkomPersoonlijke gegevensVerzorging/ondersteuningDienstverleningBegeleidingMassageKostenFlyerKennis en ervaringContactFoto's
Kosten
Wanneer u verzorging of begeleiding nodig heeft kunt u een AWBZ indicatie aanvragen.
De kosten van de zorg worden uit deze indicatie betaald.
U betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage.
De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.
Het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) stelt de indicatie vast.

U kunt er ook voor kiezen om uw indicatie om te laten zetten in een Persoons Gebonden Budget (PGB). Met dit budget kunt u zelf de zorg inkopen die u wenst. U moet hierbij wel rekening houden dat u dan een administratie moet bijhouden.
Wilt u meer zorg ontvangen dan uit uw indicatie kan worden ingezet, dan is er de mogelijkheid om particulier zorg in te kopen. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan soms een gedeelte worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Ik informeert u graag over alle mogelijkheden en helpt u bij het aanvragen of stellen van een indicatie.